A Szent Hedvig Kollégium története

A Szent Hedvig Kollégium 2001 szeptemberétől működik a Minorita Rend fenntartásában, a város szívében, a Dobó téren, egy 240 éves barokk műemléképületben, amely egykor minorita rendház volt és az Eszterházy Károly Főiskola konviktusa (a kollégium elődjét nevezték így régen).

A kollégiumot 2001-ben vette vissza az államtól a Minorita Rend.

Az akkori tartományfőnök atya úgy gondolta, hogy a magyar leánynevelés szolgálatába állítja az intézményt. A Tartományfőnök Úr kívánsága az volt, hogy az állami kollégiumból átvett lányokat türelmesen szoktassák a nevelők a keresztény értékrendre. Ennek megfelelően a vezetőség úgy gondolta, és tervezte, hogy minden tevékenységet, foglalkozást, ünnepet és hagyományt olyan tartalommal kell megtölteni, amely képviseli a keresztény értékeket. Meghatározó jelentőségű volt az akkori vezetőség és az akkor itt dolgozók nevelőmunkája, amely során a kollégium katolikus jellege, programjai, hagyományai kialakultak. Ezeken az alapokon évről-évre fejlődött a keresztény hitélet, az ezt tükröző programok, foglalkozások, hagyományok és a kollégiumi nevelés dokumentumai is.

Minden évben megemlékezünk kollégiumunk névadójáról és védőszentjéről a Szent Hedvig ünnepségünk keretében, amelyre hagyományosan 2002. óta minden év februárjában kerül sor. Ekkor lett kollégiumunk névadója és védőszentje Szent Hedvig, lengyel-magyar királynő. 2002. február 24-én a krakkói bíboros érsek elhozta Lengyelországból Szt. Hedvig ujjereklyéjét, amelyet a Bazilikában a tiszteletére celebrált szentmise után a Minorita templomban helyeztek el, Szent Kinga és Boldog Jolán ereklyéi mellé.

Sok középiskolás diákéveit az otthontól távol tölti, csak így van esélye a továbbtanulásra. Az ő életükben ezek az évek meghatározóak, hiszen a középiskolás évek alatt válnak gyermekből fiatal felnőttekké. Életre szóló magatartási, kulturális mintát, közösségi élményeket és támogatást kapnak a kollégiumban. Mindezek nagy jelentőséget adnak a kollégiumi nevelőmunkának. Igyekszünk ennek a feladatnak a legjobb tudásunk szerint eleget tenni, és kollégiumunk katolikus jellegének megfelelően szeretetteljes légkörben ellátást biztosítani diákjainknak, akik évente a város 10-12 középiskolájából kerülnek hozzánk.

A kollégiumi közösségi nevelés története Európában és Magyarországon is több évszázados múltra tekint vissza. Az 1993-as közoktatási törvény, majd annak módosítása, megerősítette ezen intézmények szerepét a közoktatásban. Ezzel elindultak azok a pozitív változások, melyek megnövelték a kollégiumpedagógiai munka jelentőségét.

A nevelés minden korszakban nagyon fontos volt a történelem során, és ma is kiemelt jelentőségű, ezt tükrözi az új Köznevelési törvény megnevezése is. Hiszen a haza állapota, fejlődése a jövő generáció, a fiatalok nevelésén múlik, ahogy Pázmány Péter írta a Fiaknak istenes nevelésérűl c. művében:

”…a gyermekek nevelése fondamentuma az ország javainak…” Igyekszünk ennek a nemes feladatnak a legjobb képességeink szerint eleget tenni a jövőben is.

(Részlet Kiss Lászlóné, igazgatónő ünnepi beszédéből, amely 2012- ben a 10 éves jubileumi Szent Hedvig Ünnepségen hangzott el.)