Üdvözöljük a Szent Hedvig Kollégium Weboldalán!

„…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk:
gyökereket és szárnyakat.
Gyökereket, amelyek tartást adnak,
hogy tudják hová tartoznak,(…)
de ugyanúgy szárnyakat is,
(…) amelyek lehetőséget adnak
új utakat bejárni,
vagy inkább repülni." (Goethe)

A Szent Hedvig Kollégium 2001 szeptemberétől működik a város szívében, a Dobó téren található 240 éves műemléképületben, amely a Minorita templommal együtt Európa egyik legszebb barokk épületegyüttese.

A bekövetkezett gazdasági, társadalmi változások hatására ismét kiemelkedő szerep jut az ifjúság nevelésében a kollégiumoknak. Az újra fogalmazott törvények megerősítették a kollégiumok szerepét a nevelési-oktatási intézmények sorában. A mai értékválságban lévő társadalmunkban fontos szerepet kapnak az egyházi intézmények a fiatalok helyes értékrendben alapuló oktatásában- nevelésében

Intézményünket a Minorita Rend tartja fenn, ennek megfelelően a keresztény értékrendet helyezzük előtérbe.

Kollégiumunk biztosítja az otthonuktól távol tanuló 170 diáklánynak a megfelelő ellátást szeretetteljes, családias légkörben, a nyugodt tanulás feltételeit, felzárkóztatást a gyengébben tanulóknak, és a tehetségek gondozását. Képzett nevelőtanáraink biztosítják az egyéni bánásmódot és a személyes törődést. Színvonalas programjaink, amelyek egy része a kollégium arculatához kapcsolódó hagyomány, lehetőséget biztosítanak a szabadidő hasznos eltöltésére, a hitbéli nevelésre és keresztény értékrendet elfogadó közösség kialakítására

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink az iskolai tanulmányok mellett olyan keresztény nevelésben részesüljenek, melynek segítségével felnőttként családjuk és a társadalom hasznos tagjává válhatnak, olyan emberekké, akiket környezetük szeret, tisztel és megbecsül. Ehhez erkölcsi tartásra, önmaguk és mások iránti igényességre, becsületre van szükség. Ezek a tulajdonságok csak a család és az iskola együttműködésével alakulnak ki a felnövekvő nemzedékben. Kollégiumunk ebben a munkában ajánl segítséget és együttműködést a diákoknak és a szülőknek.