Felvételi kérelem 2018-2019

2018.04.19. 10:10

Szent Hedvig Kollégium

3300 Eger, Dobó tér 6.

Tel: 36/320-788  Fax:36/320-833

E-mail: kissne@szenthedvig.hu, koved@c2.hu

Honlap: www.szenthedvig.hu

FELVÉTELI KÉRELEM

Alulírott azzal a kéréssel fordulok a kollégium vezetéséhez, hogy gyermekem számára a 2018/2019. tanévben kollégiumi férőhelyet biztosítani szíveskedjenek.

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI

NEVE:                                                  …………………………………………………………………….

SZÜL. HELYE, IDEJE:                 ……………………………………………………………………..

SZEM. IG. SZ.:                                 ………………………… ÁLLAMPOLGÁRSÁG……………….

OKTATÁSI AZONOSÍTÓ

 SZÁMA:                                             ……………………………………………………………………...

LAKCÍME( ír. szám, város,          ……………………………………………………………………..

község, megye, utca, házszám)    ………………………………………………………………………

TAJ KÁRTYA SZÁMA:                 …………………………

TELEFONSZÁMA:                         ………………………....

SZÜLŐ ADATAI:

Kapcsolattartásra jogosult személy neve: ……………………………………. Tel.:………………….

Levelezési címe:  ir. szám:…………… megye, város, község ………………………………………..

Utca……………………………………………………….hsz……………………….

Apja (gondviselő) neve:                  ……………………………………………   Tel:………………….

Anyja leánykori neve:                     ……………………………………………   Tel:………………….

AZ ISKOLA ADATAI (ahová felvételt nyert)

NEVE:                                             ………………………………………………………………………..

OSZTÁLY:                                    …………………………………….

SZAK:                                             …………………………………….

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejegyzett adatok a valóságnak megfelelnek. A kollégium Házirendjét megismertem és elfogadom.

Alulírott szülő/tanuló vállalom, hogy a Hedvig Királynő Alapítványra a fenti tanévben félévente (augusztus, ill. február) 10. 000.- Ft-ot (több részletben is van rá mód) befizetek a következő számlaszámra: 11600006-00000000-03777101

Vállalom, hogy minden hónap 12. napjáig az étkezési díjat befizetem.

……………………………………                                                          ………………………………….

     SZÜLŐ                                                                                                             TANULÓ

Eger, 2018. ………………………

Szent Hedvig Kollégium

3300 Eger, Dobó tér 6.

Tel: 36/320-788  Fax:36/320-833

E-mail: kissne@szenthedvig.hu, koved@c2.hu

Honlap: www.szenthedvig.hu

FELVÉTELI KÉRELEM

Alulírott azzal a kéréssel fordulok a kollégium vezetéséhez, hogy gyermekem számára a 2018/2019. tanévben kollégiumi férőhelyet biztosítani szíveskedjenek.

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI

NEVE:                                                  …………………………………………………………………….

SZÜL. HELYE, IDEJE:                 ……………………………………………………………………..

SZEM. IG. SZ.:                                 ………………………… ÁLLAMPOLGÁRSÁG……………….

OKTATÁSI AZONOSÍTÓ

 SZÁMA:                                             ……………………………………………………………………...

LAKCÍME( ír. szám, város,          ……………………………………………………………………..

község, megye, utca, házszám)    ………………………………………………………………………

TAJ KÁRTYA SZÁMA:                 …………………………

TELEFONSZÁMA:                         ………………………....

SZÜLŐ ADATAI:

Kapcsolattartásra jogosult személy neve: ……………………………………. Tel.:………………….

Levelezési címe:  ir. szám:…………… megye, város, község ………………………………………..

Utca……………………………………………………….hsz……………………….

Apja (gondviselő) neve:                  ……………………………………………   Tel:………………….

Anyja leánykori neve:                     ……………………………………………   Tel:………………….

AZ ISKOLA ADATAI (ahová felvételt nyert)

NEVE:                                             ………………………………………………………………………..

OSZTÁLY:                                    …………………………………….

SZAK:                                             …………………………………….

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejegyzett adatok a valóságnak megfelelnek. A kollégium Házirendjét megismertem és elfogadom.

Alulírott szülő/tanuló vállalom, hogy a Hedvig Királynő Alapítványra a fenti tanévben félévente (augusztus, ill. február) 10. 000.- Ft-ot (több részletben is van rá mód) befizetek a következő számlaszámra: 11600006-00000000-03777101

Vállalom, hogy minden hónap 12. napjáig az étkezési díjat befizetem.

……………………………………                                                          ………………………………….

     SZÜLŐ                                                                                                             TANULÓ

Eger, 2018. ………………………